2016-02-17 14.16.31kl

Helaas zijn er ook minder leuke dingen in het leven zoals ziekte, sterfgevallen en familieruzies. Een combinatie van deze drie zorgde er voor dat een woning moest leeg gehaald worden die al 3 jaar opgesloten stond…
Veel stof, een reukje en 3820 kg “afval” later was de opdrachtgever heel tevreden.